Avís legal

Responsable legal de la pàgina Web
La Ben Nascuda Llibres i Accions Culturals S.L.
Nif/Cif: B65666786
Adreça: Sant Joan, 12 - 08720 Vilafranca del Penedès - Barcelona
E-mail de contacte: info@llibrerialacultural.cat
Tel: 93 892 08 48
Dades Registrals: Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 42.858, folio 71, Inscrip. 1ª, Hoja 416.077

Condicions d'ús
Les presents condicions legals regulen l'ús permès d'aquesta pàgina web que La Ben Nascuda Llibres i Accions Culturals S.L. (d'ara endavant, llibrerialacultural.cat) posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Si no esteu conforme amb aquestes condicions legals heu d'abandonar aquesta pàgina web.

L'usuari s'obliga a usar la web, els serveis i els seus continguts de forma diligent, correcta i lícita, i en particular haurà d'abstenir-se de:

  • Suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol dels mecanismes d'informació que poguessin contenir els continguts.
  • Introduir programes, virus, macros o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració a la pàgina web o els sistemes informàtics que la suporten.
  • Usar o instal·lar programes o dispositius capaços d'invalidar els controls o contrasenyes de seguretat, establerts per llibrerialacultural.cat, estant igualment prohibit desxifrar les claus, sistemes o algorismes de xifrat o qualsevol altre element de seguretat de la pàgina web o qualsevol dels seus usuaris.
  • Realitzar còpia o captura de pantalles de la pàgina web, sense autorització expressa de llibrerialacultural.cat
  • Efectuar còpies o versions de la pàgina web o el seu codi font, sense el consentiment exprés de llibrerialacultural.cat.
  • Realitzar qualsevol tipus de comportament contrari a la Llei o la bona fe.

Exclusió de Responsabilitat
llibrerialacultural.cat no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que es puguin ocasionar a l'usuari per virus, indisponibilitat o qualsevol altre comportament anòmal de la pàgina web. En aquesta pàgina web s'han adoptat totes les mesures de seguretat al seu abast i segons l'estat actual de la tècnica, per garantir el correcte funcionament de la web i evitar la generació de qualsevol tipus de dany a l'usuari.

Enllaços
llibrerialacultural.cat declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres pàgines enllaçades amb aquesta Web. llibrerialacultural.cat no controla ni exerceix cap tipus de supervisió sobre les pàgines enllaçades. Els usuaris que utilitzin aquests enllaços hauran de consultar les condicions legals exposades a les pàgines de destinació.

Propietat Intel·lectual
Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codi font i resta de continguts inclosos en aquesta web són propietat de llibrerialacultural.cat o disposen si escau, del permís per al seu ús i/o explotació.

Els usuaris d'aquesta pàgina web podran dur a terme la reproducció o emmagatzematge dels continguts emmagatzemats en aquesta pàgina per al seu exclusiu ús personal o les finalitats autoritzades en les condicions legals de contractació dels nostres productes i serveis. Qualsevol altre transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels continguts emmagatzemats en aquesta web, queda expressament prohibida excepte previ i exprés consentiment de llibrerialacultural.cat.

Versió
Aquest Avís Legal és a data 17/11/2020 i qualsevol modificació dels seus termes serà publicada a la pàgina web.


Llibreria La Cultural
Carrer Sant Joan, 12
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 08 48
Info@llibrerialacultural.cat
Llibreria La Cultural
Carrer Sant Joan, 1 · 08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 08 48 · Info@llibrerialacultural.cat