Política de Privacitat

Responsable del tractament
La Ben Nascuda Llibres i Accions Culturals S.L. des d'ara llibrerialacultural.cat, amb domicili de contacte situat al carrer Sant Joan, 12, 8720 Vilafranca de Penedès - Barcelona, telèfon 93 892 08 48 i adreça de correu electrònic info@llibrerialacultural.cat, és el responsable del tractament de les seves dades.

Recollida de Dades
El responsable únicament recull les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través dels formularis inclosos en la pàgina web i les nostres adreces de correu electrònic.

 • El tractament en general inclou la conservació de les dades, la comunicació als departaments apropiats de cada empresa i fins i tot la comunicació de les dades entre les diferents empreses del grup.
 • Les bases jurídiques del tractament són el consentiment exprés proporcionat per l'interessat, l'interès legítim del responsable i l'execució d'una relació contractual.
 • És necessari que l'interessat proporcioni les dades per poder prestar els serveis encomanats. En cas de no facilitar-se aquestes dades, el responsable del tractament no podrà dur a terme aquests serveis.
 • Les dades personals seran conservades durant el termini de conservació legalment obligatori i un període addicional de quatre anys.
 • L'interessat té la possibilitat de sol·licitar al responsable l'accés a les seves dades personals, la seva rectificació, la seva supressió, la limitació del seu tractament, oposar-se a aquest tractament o exercir la portabilitat de les dades que siguin tractades de forma automatitzada.
 • Per exercitar els seus drets ha d'adjuntar còpia de el document oficial que li identifiqui (DNI, carnet de conduir o passaport) a l'adreça de correu electrònic info@llibrerialacultural.cat.
 • En cas de conflicte, l'interessat pot acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o a qualsevol altra autoritat de control competent per entendre de les seves reclamacions.
 • L'interessat pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud dels tractaments basats en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Les dades de l'interessat no seran utilitzats per decisions individuals automatitzades.

Usos i Finalitats de les dades recollides
La finalitat del tractament és la gestió de la relació comercial amb l'interessat. En concret les dades seran tractades de les següents maneres:

Gestió de Encàrrecs: Quan realitza una comanda a la nostre web, les dades que ens faciliti seran utilitzades per tramitar, contactar i facturar els encàrrecs.

Enviament d'Informació: Les dades que ens faciliti en els correus o formularis de contacte o mitjançant el nostre sistema de encàrrecs poden ser empleats amb la finalitat de remetre per correu electrònic informació comercial sobre els productes, ofertes i promocions del responsable. Si no desitja rebre aquest tipus d'informació pot comunicar-ho a través de l'adreça de correu electrònic a info@llibrerialacultural.cat.

Comunicació de dades a tercers:
El responsable té previst la comunicació de les seves dades personals a tercers en els supòsits que es detallen a continuació, si no està d'acord amb alguna d'aquestes cessions pot comunicar-ho a l'adreça de correu info@llibrerialacultural.cat.

Les comunicacions previstes són:

 • Comunicacions establertes en la Llei: Les seves dades seran comunicades a tercers en els supòsits en què una norma legal així ho estableixi (administracions públiques, autoritats administratives o judicials ... etc).
 • Gestió de Pagaments: Les seves dades personals seran comunicades a tercers quan resulti necessari per al pagament dels productes o serveis adquirits (entitats bancàries i / o financeres propietàries dels mitjans de pagament utilitzats).

Llibreria La Cultural
Carrer Sant Joan, 12
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 08 48
Info@llibrerialacultural.cat
Llibreria La Cultural
Carrer Sant Joan, 1 · 08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 08 48 · Info@llibrerialacultural.cat